CBD przy Alzheimerze

POZNAJ 3 ETAPY CHOROBY ALZHEIMERA

Określenie etapu choroby demencyjnej to pierwszy krok do doboru odpowiedniego stężenia i dawki CBD przy Alzheimerze

W części medycznych publikacjach wyróżnia się 7 etapów choroby, służących do diagnozowania stadiów jej zaawansowania. Opisane poniżej etapy choroby pochodzą z prostej klasyfikacji dzielącej ją na trzy stadia. Ten uproszczony podział pozwala podjąć odpowiednie działania mogące powstrzymać chorobę lub jak w przypadku ostatniego etapu – przynieść chorej osobie ulgę.

Trzy etapy choroby Alzheimera:

1. Wczesny etap – zwany też łagodnym otępieniem. Objawy:

● Występują zaburzenia pamięci krótkotrwałej, ale nie powodują one większych problemów w codziennym funkcjonowaniu. Osoba chora zapomina np. gdzie położyła klucze lub portfel albo jak nazywa się dalszy znajomy.

● Osoba chora często powtarza te same pytania, zaczyna popełniać błędy w liczeniu itp.

● Pojawiają się problemy z poruszaniem po mieście, dezorientacja przestrzenna.

● Pojawiają się problemy z powtórzeniem informacji usłyszanych w radiu, telewizji lub od innych osób.

● Zdarzają się także kłopoty językowe — szukanie odpowiednich słów, problemy z przypomnieniem sobie nazw niektórych przedmiotów.

2. Etap pośredni — otępienie średnio zaawansowane

● Zaczynają się problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Chory gubi się w dobrze znanej okolicy, nie rozpoznaje miejsc, nawet we własnym domu. Przestaje rozpoznawać rodzinę, z trudem przypomina sobie nie tylko o ostatnich, ale także dawnych wydarzeniach.

● Pojawia się zmienność nastojów, apatia, drażliwość, depresja.

● Pojawiają się zaburzenia snu. Problem z zasypianiem, albo nadmierna senność i leżenie w łóżku cały dzień.

● Problemy z ubieraniem, zarządzaniem pieniędzmi, zakupami, przyrządzaniem jedzenia.

● Problemy z rozumieniem mowy.

● Problemy z podejmowaniem bardziej złożonych decyzji.

3. Etap ciężki — otępienie bardzo zaawansowane.


● Problem z samodzielnym poruszaniem (osoba chora porusza się prowadzona pod rękę) i wykonywaniem prostych czynności w zakresie dbania o siebie.

● Chory nie potrafi samodzielnie jeść, przetrzymuje jedzenie w buzi, wymaga zachęcania do połknięcia.

● Utrata kontroli nad załatwianiem potrzeb fizjologicznych.

● Utrata kontaktu ze światem. Chory przestaje mówić, nie rozpoznaje bliskich.

● Pogłębia się również apatia, drażliwość i depresja. Niektórzy chorzy bywają czasem agresywni.

Po rozpoznaniu na jakim etapie jest osoba - warto wspomnieć o tym w czasie konopnej konsultacji.

Podanie CBD jak najszybciej przynosi najlepsze efekty, ale również osoby znajdujące się w trzecim stadium choroby mogą skorzystać z dobroczynnego działania konopi. Na trzecim etapie choroby CBD  przynosi osobom wyraźną ulgę i spokój.